top of page

Tedbîr ve Takdîre Dair

Tedbîr ile takdîrini tebdîle muvaffak

Olmaz kişi lâkin yine tedbîre muhakkak


Muhtâc u mükellefse tevessülle demâdem

Tedbîri tevekkülle müzeyyen kıla mâdem


Takdîrin o tedbîr ile tebdîli muhâldir

Mâdem diye tedbîrini terk etme vebâldir


Tedbîrini râzî olup al sen de kaderden

Kim böylece yaptıysa emîn oldu kederden


Mâzî ki gelip geçti ve âtîyse bilinmez

Alnında yazılmışsa o bir harfi silinmez


Mâzî için âh etmede bir fâide var mı

Müstakbele bel bağlamak iz'âna sığar mı


Bir tevbe için "keşke" denilmişse o makbûl

Ukbâya taalluk eden âmâl ile meşgûl


Olmazsa eğer bir kişi dünyâda ziyândır

Yâ Rab bizi lûtfunla bu gafletten uyandır


Mahfûz ede Beyzâde'yi her şerr u şerîrden

Râzî ola Hak hem de o muhtâc u fakirden Günümüz Türkçesi İle


1/2- İnsan tedbir alarak kendisi için takdir edilen kaderi değiştirmeyi başaramaz ama yine de her an tedbire muhtaç ve tedbire sarılmakla sorumludur, o hâlde tedbirini tevekkülle süslesin. Yani, tedbir alıp neticeyi güzelce Allah’ın hükmüne bıraksın.


3- Takdir edilenin tedbir almakla değişmesi mümkün değilmiş diye düşünerek tedbir almaktan vazgeçme, çünkü böyle bir davranışın ağır bir sorumluluğu vardır.


4- Sen kaderinden hoşnut olarak tedbirini al. Kim ki böyle yaparsa başına gelecek bir olay sebebiyle üzülmekten kendini korumuş olur.


5- Geçmiş geçmişte kaldı, geleceğin ise bilinme imkânı yok. Alınyazında ne yazılmışsa o mutlaka başına gelecektir.


6- Geçmişe takılıp kalarak ah vah edip dövünmenin bir faydası var mı, ya da ne olacağı bilinmeyen bir geleceğe bel bağlamanın anlaşılır bir tarafı?


7/8- Ancak geçmişte yapılan bir hata, işlenen bir günah için “keşke!” denirse, “ah keşke yapmasaydım!” diye pişmanlıkla ah edilirse, bu kabul edilebilir. Bir insan henüz hayattayken ölümden sonrasını unutup, ahiret hayatını ilgilendiren işlerle meşgul olmazsa bu dünyada zarar etmiş olur. Allah’ım, lütfen bizi böyle bir unutkanlığa düşmekten koru!


9- Allah, Beyzâde’yi bütün kötülüklerden ve kötülük işleyenlerden korusun, hem de o muhtaç ve fakirden razı olsun.

63 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page